Vấn đề ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm trên bàn nghị sự của HĐNDTP Hà Nội

ThienNhien.Net – Ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm là hai trong số các nội dung được bàn thảo trong phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội kỳ họp thứ 17 khóa XIII sáng 11/12.

Giải quyết dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

Hầu hết đại biểu đều bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường của Thủ đô như ô nhiễm nguồn nước, các cơ sở gây ô nhiễm trong nội thành. Đại biểu Phạm Thị Loan nêu vấn đề thành phố chưa có hệ thống nước thải đúng tiêu chuẩn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết: Thành phố đã chủ động đánh giá cơ bản vấn đề môi trường trên toàn địa bàn Hà Nội mở rộng và sẽ lập quy hoạch tổng thể về môi trường và lấy ý kiến của HĐND thành phố năm 2009.

Theo đó, sẽ huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giải quyết ô nhiễm môi trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra các khu công nghiệp. Hiện toàn thành phố có 8 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Năm 2009, sẽ xử lý dứt điểm 7 cơ sở, năm 2010 xử lý cơ sở cuối cùng.

Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cho biết, hiện thành phố đang triển khai thí điểm tách dòng hệ thống nước thải tại một số đoạn sông, năm 2009 sẽ đánh giá và nhân rộng cách làm trên. Bên cạnh đó, thành phố đang cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai dự án đưa nước sông Hồng vào sông Nhuệ qua bể lắng sau đó đưa vào sông Tô Lịch để tạo dòng chảy mạnh nhằm cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch.

Theo bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, hàng năm ngân sách thành phố đã ưu tiên đầu tư cho môi trường với mức sau cao hơn năm trước (3 năm qua dành trên 1% ngân sách cho hoạt động này).

Quy hoạch vùng rau an toàn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Bình cho biết: Thành phố đã có quy hoạch vùng trồng rau an toàn với 2.600 ha được công nhận rau an toàn trong tổng số 14.800 ha.

Bên cạnh phương thức xã hội hóa, thành phố sẽ có kinh phí hỗ trợ để các nhà đầu tư tham gia họat động này, chẳng hạn Hà Tây trước đây mỗi ha rau an toàn tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng.

Ông cho biết, UBND thành phố đã có những biện pháp hữu hiệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2008, thành phố tập trung tuyên truyền thay đổi tập quán trồng rau đối với nông dân, tổ chức nhiều cuộc hội đàm và tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm.