Công điện khẩn của Bộ trưởng Bộ TN&MT nhằm đối phó với cơn bão số 10

ThienNhien.Net – Để đối phó với cơn bão số 10 và ảnh hưởng của bão tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau, chiều 16/11/2008, Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên đã ký Công điện khẩn số 06/CĐ-BTNMT gửi các đơn vị thuộc Bộ gồm: Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tầu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 10 hình thành ngay trên biển Đông, tốc độ di chuyển nhanh, có thể có những diễn biến phức tạp về cường độ, hướng di chuyển và gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to cho khu vực. Để đối phó với cơn bão số 10 và ảnh hưởng của bão tại các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu:

1. Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực và các Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 10, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về bão số 10 cho Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng và các Bộ, Ngành liên quan để chỉ đạo và đưa tin kịp thời những diễn biến của cơn bão cho các địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng, tránh; triển khai công tác đo đạc khảo sát bão, lũ tại các địa phương nêu trên.

2. Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1195/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp cung cấp thông tin dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn trên phạm vi toàn quốc và hệ thống sông Hồng – Thái Bình cho Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

3. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10 để có những xử lý kịp thời những sự cố xảy ra do bão gây ra trên biển.

4. Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực xảy ra bão, lũ; có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương đề xuất các giải pháp trước mắt để khắc phục và xử lý ô nhiễm, đặc biệt sau bão, lũ.

5. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thường xuyên theo dõi hiện tượng tai biến địa chất và các quá trình địa động lực công trình, hầm mỏ tại khu vực xảy ra bão, lũ; cảnh báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân tình hình sạt, lở đất để có phương án phòng, tránh.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo bão, lũ; kiểm tra các bản tin dự báo có kịp thời đến mọi người dân trong vùng bão, lũ; chủ động phối hợp với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực, các Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cấp tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các cơ quan thuộc tỉnh triển khai việc phòng, tránh và khắc phục hậu quả do bão, lũ, lũ quét, nước dâng gây ra; chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở, các Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc quận, huyện, các cán bộ làm công tác tài nguyên và môi trường tại phường, xã phối hợp tổ chức việc phòng, tránh và phổ biến, tuyên truyền về bão, lũ, ô nhiễm môi trường, sạt lở đất để mọi người dân được biết.

7. Các đơn vị nêu trên và các đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bố trí trực ban theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão, để đối phó và xử lý kịp thời các tình huống, báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8. Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu giúp Bộ trưởng đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Công điện này, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo kịp thời.