Triển khai thăm dò mỏ khoáng sản tại Yên Bái và Bắc Giang

ThienNhien.Net – Ngày 12/11, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý từ năm nay triển khai thăm dò mỏ sắt Núi Vi, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái để làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác, cung cấp nguyên liệu quặng sắt cho Nhà máy luyện gang-thép tại Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Yên Bái.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đồng ý việc thăm dò điểm than Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang để đánh giá trữ lượng làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác, chế biến.

UBND các tỉnh Yên Bái, Bắc Giang lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm khai khoáng để thực hiện việc thăm dò, khai thác.

Việc cấp giấy phép khai thác sẽ được xem xét thực hiện sau khi Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò, trữ lượng các mỏ nêu trên.