Vedan chấp nhận hình thức xử lý của Bộ Tài nguyên Môi trường

ThienNhien.Net – Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường và tỉnh Đồng Nai, ngày 05/11/2008 tại Hà Nội, Công ty Vedan đã chấp nhận mọi hình thức xử lý do Bộ đưa ra, nhưng đề nghị được nộp khoản tiền truy thu phí bảo vệ môi trường trong hai năm, thay vì phải thực hiện trong vòng 1 tháng theo Quyết định ngày 06/10/2008của Chánh Thanh tra Bộ.

Tuy quyết định xử lý đã được Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra gần 1 tháng nay nhưng Công ty Vedan vẫn chưa chấp hành đầy đủ.

Đến thời điểm này, Công ty Vedan đã nộp 267 triệu đồng tiền phạt về các hành vi vi phạm hành chính, tháo dỡ hơn 1.000m đường ống ngầm xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải nhưng vẫn chưa tháo dỡ hai đường ống còn lại chôn sâu khoảng 3m dưới đất nối từ cầu cảng vào nhà máy.

Riêng về khoản trên 127 tỷ đồng tiền truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, Vedan đề nghị chia đôi nộp trong 2 năm 2008-2009. Trong số tiền phải nộp của năm 2008, tính đến nay Vedan đã nộp 15 tỷ đồng và đến ngày 31/12 sẽ nộp nốt phần còn lại của năm. Đối với phần tiền phạt của năm 2009, Công ty đề nghị được nộp dần mỗi quí 15 tỷ đồng.

Bộ Tài nguyên Môi trường đã thành lập tổ công tác liên ngành, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giám sát tại chỗ việc Công ty Vedan thực hiện quyết định xử lý vi phạm nói trên, đặc biệt là việc tháo dỡ hệ thống đường ống ngầm.