Thực hiện pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề

ThienNhien.Net – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến đồng ý với Bộ Tài Nguyên và Môi trường về nội dung của Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.

Bảo vệ môi trường làng nghề là cần thiết (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Về các kiến nghị trong Báo cáo, Thủ tướng đồng ý kiến nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường vào năm 2013; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi Pháp lệnh Phí và Lệ phí, bổ sung thêm một số loại phí, lệ phí về bảo vệ môi trường cần thiết, phục vụ cho công tác quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đồng ý kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; trong năm 2012 thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình sử dụng nguồn kinh phí 1% tổng chi ngân sách nhà nước cho hoạt động bảo vệ môi trường tại các bộ, ngành và địa phương. Kiến nghị Quốc hội từng bước tăng mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường một cách hợp lý, về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10/2011.

Thủ tướng cũng đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sự cần thiết tổng kết, đánh giá về thực trạng phát triển và định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khu kinh tế.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan, các địa phương liên quan khẩn trương thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Đồng ý kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; chú trọng giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Về việc phối hợp, ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình 17 Bộ Luật Hình sự 2009 (phần các tội ác về Môi trường), Thủ tướng đồng ý kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao. Bộ Tư pháp, Bộ Công an khẩn trương phối hợp với các cơ quan trên, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật bảo vệ môi trường trước ngày 1/1/2012.

Đối với kiến nghị ban hành Nghị quyết về phát triển bền vững ngành nghề tại nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ TNMT tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh Báo cáo, thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký báo cáo gửi Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tính đến cuối năm 2010, Việt Nam có khoảng 2.100 làng nghề. Sự phát triển mạnh mẽ của các làng nghề đã mang lại lợi ích to lớn về kinh tế – xã hội, nhất là ở các địa phương, vùng nông thôn, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Tuy nhiên hiện trạng môi trường và việc thực thi chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề cũng là một vấn đề đáng quan ngại.Theo báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và làng nghề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011 cho thấy chất thải từ các làng nghề đa phần không nhiều nhưng việc thải bỏ không đúng cách có thể dẫn đến mất mỹ quan, văn hóa và gây ô nhiễm môi trường.