Quốc hội tiếp tục bàn về Luật Đa dạng sinh học

ThenNhien.Net – Sáng 18/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đa dạng sinh học. Đa số đại biểu cho rằng việc ban hành Luật Đa dạng sinh học là cần thiết, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; đồng thời xác định rõ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) cho rằng, dự thảo Luật mới chỉ quy định trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trực tiếp hoặc liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học tại Việt Nam mà chưa đề cập đến trách nhiệm quản lý của Nhà nước. Đại biểu đề nghị cần xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước trước tiên, sau đó mới đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân…

Góp ý kiến vào vấn đề phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý khu bảo tồn, đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) và một số đại biểu khác cho rằng nên giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện tích nằm trên địa bàn tỉnh và khu bảo tồn cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, cũng cần quy định rõ khu bảo tồn cấp quốc gia phải có Ban quản lý. “Đối với khu bảo tồn nằm trên địa bản từ 2 tỉnh trở lên, cần giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý”, đại biểu Đình Xuân đề nghị. Đại biểu này cũng cho rằng, nếu giao việc quản lý khu bảo tồn cho các cơ sở của tư nhân hoặc giao cho cơ sở tự chủ tài chính nhất thiết phải có sự quản lý của Nhà nước.

Đại biểu Hoàng Văn Lợi (Bắc Giang) đề nghị bổ sung hành vi lợi dụng trách nhiệm được giao quản lý khu bảo tồn mà làm hủy diệt đa dạng sinh học tại khu bảo tồn và những hành vi bị nghiêm cấm. Bởi thực tế hiện nay đã xuất nhiều vụ việc buôn bán các loài hoang dã có sự tiếp tay của cán bộ khu bảo tồn.