Doanh nghiệp Đông Á bàn về bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Đông Á về Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, diễn ra ngày 08/10/2008 tại Hà Nội.

Đây là một trong những sự kiện bên lề Hội nghị Bộ trưởng Đông Á lần thứ nhất, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 7 cùng các cuộc họp liên quan khác được tổ chức từ ngày 06 đến 09/10/2008 tại Hà Nội.

Diễn đàn này nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh doanh bền vững, cũng như trao đổi thông tin áp dụng công nghệ mới thân thiện môi trường vào quy trình sản xuất sạch hơn.

Diễn đàn có 3 chủ đề thảo luận chính là sản xuất sạch hơn và công nghệ thân thiện môi trường, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường và phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường.

28 tham luận được trình bày tại diễn đàn tập trung vào các vấn đề nóng được xã hội quan tâm như phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu, các ngành công nghiệp xanh, cải thiện chất lượng môi trường, kế hoạch phát triển bền vững và vai trò của doanh nghiệp.

Kết thúc Diễn đàn, sẽ có một báo cáo tổng hợp trình lên Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Đông Á thể hiện sự quan tâm và cam kết của các doanh nghiệp trong việc hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực.