Gần 1.100 tỷ đồng giảm ô nhiễm lưu vực sông Cầu

ThienNhien.Net – Theo Tổng cục môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường), hiện có 38 dự án của 6 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu và các bộ ngành liên quan đăng ký với số tiền lên tới hơn 1.089 tỷ đồng nhằm hạn chế, giảm thiểu suy thoái môi trường lưu vực sông Cầu.

Các dự án này thuộc khuôn khổ đề án tổng thể sông Cầu giai đoạn 2008-2012.

Theo đánh giá của Văn phòng ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, trong những năm gần đây, việc sử dụng không hợp lý tài nguyên nước cho mục tiêu phát triển kinh tế của các tỉnh lưu vực sông Cầu đã làm suy thoái và ô nhiễm sông Cầu trên toàn tuyến ngày càng trầm trọng.

Theo số liệu thống kê, hiện có 800 cơ sở có nguồn thải ra lưu vực sông Cầu, chủ yếu từ khai khoáng và tuyển quặng. Bên cạnh đó, nằm trên lưu vực sông Cầu có khoảng 200 làng nghề các loại, chủ yếu tập tại Bắc Ninh và Bắc Giang, với phần lớn nước thải không được xử lý, xả trực tiếp vào lưu vực sông Cầu.

Cùng với ngành công nghiệp, việc phát triển nông nghiệp mạnh mẽ, hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng ngày càng nhiều cũng làm gia tăng tác nhân gây ô nhiễm sông Cầu.

Đề án tổng thể bảo vệ sông Cầu là 1 trong 3 đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (3 lưu vực sông chính gồm: sông Cầu, sông Nhuệ – sông Đáy và hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai).

Tại phiên họp Uỷ ban sông Cầu mới đây, các thành viên đã bàn thảo thông qua danh mục các dự án triển khai Đề án tổng thể sông Cầu giai đoạn 2008 – 2012. UỶ ban đã đề xuất ưu tiên thực hiện năm 2009 việc xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu và bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu.