Thay đổi quy định kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu vào EU

Từ ngày 21.4.2021, Liên minh châu Âu (EU) sẽ thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ bên ngoài khối EU.

Theo Bộ Công Thương, việc thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ ngoài khối Liên minh Châu Âu dược thực hiện theo Quy định mới (EU) 2020/2236. Đây là các quy định về điều kiện được miễn kiểm tra nhập khẩu từ nước thứ ba đối với các sản phẩm thực phẩm hỗn hợp.

Từ sau ngày 21.4.2021, yêu cầu nhập cảnh sẽ không còn dựa trên tỉ lệ phần trăm của các thành phần có nguồn gốc từ động vật mà dựa trên sức khỏe động vật hoặc nguy cơ sức khỏe cộng đồng liên kết với chính các sản phẩm tổng hợp đó. Ảnh minh họa: Vũ Long

Theo đó, kể từ ngày 21.4, các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu được phân loại như sau: Sản phẩm thực phẩm hỗn hợp bảo quản không có hạn sử dụng; sản phẩm hỗn hợp bảo quản chứa thành phần từ thịt; sản phẩm hỗn hợp bảo quản không chứa thành phần từ thịt. Đối với các sản phẩm hỗn hợp không có chất bảo quản và các sản phẩm bảo quản có chứa thành phần từ thịt sẽ phải có chứng nhận riêng

Các sản phẩm thực phẩm và đồ uống hỗn hợp là các sản phẩm có chứa thành phần từ thực vật và động vật đã qua chế biến. EU đánh giá tuỳ vào thành phần, điều kiện bảo quản và cách đóng gói, các sản phẩm hỗn hợp này có thể gây ra nhiều rủi ro đối với sức khoẻ cộng đồng. Các loại thực phẩm hỗn hợp không chứa thành phần thịt đã qua chế biến, không cần bảo quản ở nhiệt độ nhất định được coi là loại thực phẩm an toàn nhất. Loại thực phẩm phổ biến nhất trong danh mục này là trứng và sữa.

Theo qui định mới của EU, sau ngày 21.4.2021, yêu cầu nhập cảnh sẽ không còn dựa trên tỉ lệ phần trăm của các thành phần có nguồn gốc từ động vật mà dựa trên sức khỏe động vật hoặc nguy cơ sức khỏe cộng đồng liên kết với chính các sản phẩm tổng hợp đó.

Do đó, các thực phẩm hỗn hợp mới có chứa thịt, sữa hoặc trứng chưa qua chế biến chỉ có thể được nhập khẩu vào EU nếu các sản phẩm này đến từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong danh sách đặc biệt của Liên minh châu Âu.

Trước đây, EU quy định thực phẩm hỗn hợp có chứa trên 50% thành phần từ sản phẩm có nguồn gốc động vật thì áp dụng kiểm soát như thực phẩm có nguồn gốc động vật. Các loại thực phẩm hỗn hợp có chứa thành phần thực phẩm có nguồn gốc động vật nhỏ hơn 50% thì áp dụng như các quy định thực phẩm hỗn hợp có nguồn gốc thực vật.

Tất cả các sản phẩm tổng hợp có chứa sản phẩm động vật như sữa, trứng, thịt, thủy sản… phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch động vật hoặc giấy tự xác nhận của nhà sản xuất bổ sung, các sản phẩm từ sữa phải có chứng nhận xử lý nhiệt.

Các thành phần có nguồn gốc động vật (trừ gelatin và collagen) được sử dụng để sản xuất một sản phẩm tổng hợp phải có nguồn gốc từ nước thứ ba với một kế hoạch kiểm soát dư lượng đã được phê duyệt cho các thành phần cụ thể. EU đã đưa ra mẫu giấy chứng nhận y tế theo mẫu đối với các sản phẩm tổng hợp nhập khẩu, được thực hiện từ năm 2012. Các yêu cầu chứng nhận hiện tại đối với sản phẩm hỗn hợp sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến ngày 21.4.2021.