Đồng Nai: Xây dựng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học

ThienNhien.Net – Mới đây, tỉnh Đồng Nai bắt đã đầu khởi động dự án xây dựng “Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học" tại xã Cẩm Đường thuộc huyện Cẩm Mỹ trên diện tích hơn 200 ha với tổng vốn đầu tư 530 tỷ đồng.

Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong việc tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trung tâm là nơi ứng dụng có hiệu quả các thành tựu công nghệ sinh học tiên tiến trên lĩnh vực chẩn đoán điều trị và y tế dự phòng, bảo vệ và khắc phục ô nhiễm môi trường, đồng thời gắn kết khoa học kỹ thuật công nghệ với sản xuất, kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học, nông dân và doanh nghiệp tại địa phương và các vùng lân cận.

Trung tâm gồm 3 phân khu: Khu trung tâm hành chính, khu nghiên cứu khoa học và các vấn đề triển khai công nghệ sinh học, khu thực nghiệm sản xuất. Với phương châm làm đến đâu phải chắc chắn và có hiệu quả đến đó, mục tiêu đến năm 2010, Trung tâm sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong việc tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, tạo ra các sản phẩm nông sản sạch đặc trưng có bản quyền và có thể cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Trung tâm phấn đấu đến năm 2020 sẽ hình thành và phát triển một số doanh nghiệp công nghệ sinh học nhằm sản xuất kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm công nghệ sinh học phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời đưa trình độ công nghệ sinh học của Đồng Nai đạt mức tiên tiến, hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực.

Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước, là tiền đề tiến tới hình thành đô thị công nghệ sinh học trong tương lai. Khi hòan thành, Trung tâm sẽ thu hút hơn 10.000 cán bộ khoa học, công nhân kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực công nghệ sinh học khác nhau./.