Rừng khộp

Tại Việt Nam, rừng khộp có nhiều ở Tây Nguyên, đặc biệt là vùng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Đây là một kiểu rừng phụ, chủ yếu là các cây họ Dầu (Dipterocarpaceae). Loại rừng này thưa và thoáng. Cây phát triển mạnh vào mùa mưa, rụng lá vào mùa khô. Lá và than cây có chứa dầu nên loại rừng này cực kỳ dễ cháy vào mùa khô. Việc bảo vệ các cánh rừng khộp là một biện pháp cần thiết nhằm giữ gìn hệ sinh thái rừng tại Tây Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung.