Chọn công nghệ hồ treo cấp nước sinh hoạt ở vùng cao

Các nhà khoa học thuộc Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã lựa chọn công nghệ hồ treo trữ nước để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng cao.

Qua thực hiện đề tài “Khảo sát điểm lộ nước Karst thị trấn Mèo Vạc, lựa chọn công nghệ, thiết kế mô hình cấp nước, nhằm giải quyết nước sinh hoạt cho nhân dân các huyện vùng cao ở Hà Giang”, các nhà khoa học đã đưa ra một số công nghệ để khai thác nước tại các điểm xuất lộ nước ở địa hình núi đá vôi thuộc khu vực Mèo Vạc.

Trong số đó, nhóm nghiên cứu đã chọn giải pháp áp dụng công nghệ hồ treo trữ nước với ưu điểm phù hợp với địa hình núi đá vôi, được xây dựng trên cao và lợi dụng các phần hạ thấp của địa hình để làm vị trí xây hồ có tác dụng điều hoà nguồn thu và cấp nước.

Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn điểm xuất lộ nước Sảng Pẻ để thiết kế mô hình cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Mèo Vạc với mục tiêu nước được dẫn tới hồ từ các điểm xuất lộ và vách nhả nước.

Sau khi thực hiện, nguồn nước Sảng Pẻ có chất lượng tốt, không mùi, không vị, tổng độ khoáng hoá nhỏ thuộc loại nước siêu nhạt. Hàm lượng các nguyên tố vi lượng, tổng độ cứng nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế và hoàn toàn sử dụng được vào mục đích ăn uống, sinh hoạt.

Mô hình cấp nước này hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân thị trấn Mèo Vạc và một số địa phương lân cận./.