Hướng tới nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

Triển lãm Quốc tế lần thứ 3 về điện hạt nhân với chủ đề “Hướng tới nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam”, do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công thương đồng chủ trì, sẽ được tổ chức từ 14 – 17/05.

Tham gia triển lãm, có Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), Công ty Năng lượng nguyên tử Canada (AECL) và các công ty điện hạt nhân Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Pháp,…

Triển lãm sẽ cung cấp cho công chúng Việt Nam những thông tin về tình hình và xu hướng phát triển điện hạt nhân; giới thiệu thành tựu của các nền công nghiệp điện hạt nhân tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra, các Đại biểu Quốc hội, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lí, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam sẽ được cung cấp những thông tin bổ ích phục vụ cho công tác nghiên cứu và chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội đề các đối tác Việt Nam và nước ngoài thảo luận hợp tác về nghiên cứu, tư vấn và đầu tư trong các lĩnh vực còn rất mới mẻ này.

Theo đó, tại triển lãm sẽ trưng bày và giới thiệu trên 7 mảng chính:

– Năng lực thiết kế, chế tạo, xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng và cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân.

– Hiệu quả của đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

– Thành tích về đảm bảo an toàn của các nhà máy điện hạt nhân.

– Các loại nhà máy điện hạt nhân thứ 3 và 3+ đã được phê duyệt thiết kế hoặc đã được xây dựng và vận hành trên thế giới.

– Năng lực về tư vấn thiết kế, thẩm định dự án, quản lí dự án, đào tạo nhân lực cho thực hiện các dự án nhà máy điện hạt nhân.

– Những trợ giúp của IAEA cho các nước phát triển điện hạt nhân.

– Năng lực của các ngành công nghiệp trong nước có khả năng tham gia vào việc thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hội thảo về điện hạt nhân và năng lượng nguyên tử cũng được tổ chức.

Theo dự báo của Bộ Công thương, nhu cầu điện sản xuất ở Việt Nam là 294 tỉ kWh vào năm 2020 và 562 tỉ kWh vào năm 2030. Trong khi đó, khả năng cung cấp nhiên liệu từ các nguồn năng lượng sơ cấp của Việt Nam cho sản xuất điện năng chỉ đáp ứng được khoảng 230 tỉ kWh vào năm 2020 và 293 tỉ kWh vào năm 2030.

Trước tình hình đó, từ nhiều năm nay, Chính phủ đã xem xét và giao cho các bộ ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, phát triển điện hạt nhân, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam.