Cần sớm xử lý vụ du canh phá nát 130 ha rừng đầu nguồn

36 hộ dân ở bản Huổi Chan 3, xã Ngôi Cáy, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên đã du canh phá nát 130 ha rừng đầu nguồn thuộc tiểu khu 27, 29, 30, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) để lấy đất làm nương rẫy.

Ngày 15/04, ông Nguyễn Hữu Tình, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho biết, theo báo cáo ban đầu do đoàn kiểm tra của xã Nà Sáy cung cấp, rừng bị phá thuộc diện tái sinh từ 7-12 năm và có đường kính thân cây từ 8-15 cm.

Đoàn kiểm tra của xã Nà Sáy đã buộc 36 hộ dân dừng ngay việc đốt rừng, lập biên bản kiểm tra để báo cáo lên các cơ quan chức năng để sớm xử lý vụ việc.

UBND huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo thành lập ngay đoàn kiểm tra, đánh giá đúng thiệt hại của việc phá rừng để từ đó có cách giải quyết thích đáng với việc phá rừng làm nương rẫy của những hộ dân này.

Theo ông Tình việc phá rừng làm nương rẫy của bà con theo hình thức du canh (từ nơi khác đến) ở huyện Tuần Giáo là đáng báo động.