Tài trợ quản lý rừng bền vững tại Việt Nam

Cục Kinh tế Nhà nước Thụy Sĩ (SECO) vừa tài trợ dự án "Quản lý rừng và kinh doanh lâm sản bền vững" thực hiện tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Dự án có trị giá 637.000 USD, trong đó, nguồn vốn thực hiện tại VN là hơn 458.000 USD.

Ngày 12/03 tại Hà Nội, Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Cục Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT đã ký kết dự án “Quản lý rừng và kinh doanh lâm sản bền vững”. Dự án này nhằm tạo mối liên kết để phát triển rừng bền vững. Ở Việt Nam, dự án này sẽ được thực hiện tại khu vực sông Mekong.

Dự án trên kéo dài 3 năm từ 2008-2010, được tài trợ bởi Cục Kinh tế Nhà nước Thụy Sĩ (SECO). Phần chủ yếu của dự án là hỗ trợ các công ty gỗ trong khu vực có cơ hội được cấp chứng chỉ bởi Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC). Phần tiếp theo nhằm thúc đẩy việc quản lý rừng bền vững, các hoạt động khác của dự án sẽ được tiến hành tại Lào và Campuchia nơi Việt Nam nhập khẩu gỗ để chế biến.

Ông Sebastian Schrade – quản lý dự án cho biết, dự án này nhằm tăng cường hoạt động quản lý bền vững rừng ở mức độ lâm trường và cải cách cách thức quản lý rừng ở mức độ chính sách.

Đồng thời khởi đầu cho việc kết nối thị trường giữa các khu rừng ở Việt Nam và các công ty quốc tế ngày càng tăng, với chính sách thu mua có hiệu quả thông qua việc cấp Chứng chỉ rừng bền vững đáng tin cậy do bên thứ ba cấp được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị rừng thế giới.

Đối với thị trường xuất khẩu gỗ của Việt Nam, chứng chỉ rừng đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận với thị trường quốc tế có giá trị cao.

Theo Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Nguyễn Ngọc Bình – Bộ NN&PTNT, dự án này hết sức quan trọng trong chiến lược quản lý rừng bền vững của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có 13 triệu ha rừng, trong đó có trên 10 triệu ha rừng tự nhiên và trên 2 triệu ha sản xuất. Dự án này nhằm hướng tới quản lý và sử dụng bền vững 13 triệu ha rừng này. Ngoài ra, dự án sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) nhà nước, DN tư nhân khai thác, chế biến, sử dụng rừng hiệu quả, minh bạch và hội nhập trong bối cảnh Việt Nam ra nhập WTO.