Gà lôi hồng tía

ThienNhien.Net – Gà lôi hồng tía (Lophura diardi Simese Fieback), thuộc họ Trĩ (Phasianidae), bộ Gà (Galliformes). Chúng sống ở bìa rừng, có thể gặp ở rừng nguyên sinh, thứ sinh, nhất là rừng họ Dầu (Dipterocarpaceae), độ cao phân bố có thể lên tới 800m. Tại Việt Nam, gà lôi hồng tía phân bố từ Bắc Trung Bộ (Nghệ An, Hà Tĩnh) đến Nam Bộ. Loài này cũng sinh sống tại Thái Lan và các nước Đông Dương khác. Cách đây gần hai chục năm, gà lôi hồng tía còn khá nhiều ở Bình Định. Tuy nhiên, do nạn phá rừng và bị săn bắt dữ dội để làm chim cảnh, gà lôi hồng tía hiện rất hiếm. Chúng được Sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) xếp vào bậc UV (Sẽ nguy cấp).