Lợi ích của trồng xen lạc với cao su tiểu điền

Đức Cơ là huyện biên giới phía Tây của Gia Lai, diện tích đất nông nghiệp 33.458/71.720ha đất tự nhiên. Trong đó, chủ yếu là đất đồi núi, khô hạn chỉ phù hợp phát triển cao su. Chính vì vậy, huyện đã có chủ trương chuyển đổi diện tích nhiều năm trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cao su. Đặc biệt, mô hình trồng xen lạc và cao su tiểu điền tại hai xã Ia Nan và Ia Lang được đánh giá cao.

Đa phần diện tích trồng cao su tiểu điền trên địa bàn huyện là đất đồi độ dốc 10-15o nên dễ xói mòn về mùa mưa, làm đất nhanh thoái hoá. Để cao su phát triển tốt trên diện tích chuyển đổi từ trồng sắn, việc trồng xen cây họ Đậu nhằm khôi phục chất đất, tăng thu nhập trong thời gian cao su chưa cho thu hoạch là rất cần thiết.

Biện pháp canh tác trồng xen lạc trong vườn cao su đã góp phần làm tăng thu nhập cho người dân. Cao su trong thời gian này chưa có tán, rễ ăn sâu, còn lạc có rễ ăn nông nên khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất vài chục tạ/ha.

Thu hoạch xong, bà con còn có thể trồng xen bắp (ngô) và cây trồng khác để luân canh. Hiệu quả thu được từ mô hình này có thể lên tới hơn 10 triệu đồng/ha/năm. Đây cũng là một trong những biện pháp tiết kiệm công làm cỏ, xới đất.

Ngoài hiệu quả thu lợi từ sản phẩm, bề mặt đất có lạc che phủ còn có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ đất, chống xói mòn, rửa trôi trong mùa mưa. Sau khi thu hoạch lạc, chân đất đã được bổ sung một lượng mùn đáng kể nhờ xác cây lạc. Chi phí đầu tư và công chăm sóc giảm hơn 1 triệu đồng/ha. Cao su sinh trưởng tốt hơn vì thu được hàm lượng dinh dưỡng từ thân và rễ lạc.

Đến thăm mô hình trồng lạc xen cao su của gia đình anh Nguyễn Văn Thông tại thôn Đức Hưng, xã Ia Nan. Anh Thông đã thực hiện mô hình được 2 năm, lạc nhà anh trồng năm nay được mùa nên gia đình rất phấn khởi, anh vui vẻ cho biết: “Được cán bộ kỹ thuật huyện về hướng dẫn, cấp giống, tôi đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cao su, đồng thời trồng xen lạc. Năm 2008, gia đình sẽ tiếp tục trồng xen cây họ Đậu để tăng độ phì cho đất và giúp cao su sinh trưởng tốt, tăng thu nhập”.

Từ các kết quả trên cho thấy, trồng xen lạc và cao su không chỉ mang lại lợi ích cho nông dân mà còn góp phần thay đổi tập quán canh tác của bà con. Huyện Đức Cơ đang vận động nhân dân chuyển đổi, giảm diện tích trồng sắn xuống 1.000ha.