2 con voọc chà vá chân đen bị giết hại

Khoảng 17h ngày 16/12/2007, nhân viên Lâm trường Ninh Hòa tuần tra ở khu vực rừng Ea Krông Rou (xã Ninh Tây, Ninh Hòa) nghe tiếng súng nổ. Đến nơi phát ra tiếng súng thì chỉ còn thấy tại hiện trường xác 2 con voọc vừa bị mổ moi ruột.

Đó là 1 con voọc đực và 1 con voọc cái trưởng thành, đuôi dài, lông toàn thân đen, lông ở mặt, đuôi và mông trắng, trọng lượng chung là 35 kg (không có ruột).


Nhân viên Lâm trường Ninh Hoà sơ bộ xác định, đây là 2 con voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes), loài cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ Thế giới và Sách đỏ Việt Nam.

Theo Chi cục Kiểm Lâm Khánh Hoà, trước đây tại Khánh Hoà chỉ mới phát hiện voọc chà vá chân đen tại bán đảo Hòn Hèo (Ninh Hoà), chưa có thông tin cụ thể về voọc chà vá chân đen tại rừng Ea Krông Rou.  


Theo nhân viên Lâm trường Ninh Hòa, rừng Ea Krông Rou hiện còn nhiều lọai động vật rừng trong Sách đỏ như vọoc, chồn bay, sóc bay, đại bàng, cu li nhỏ, bò tót… và một số động vật lạ, chưa xác định được chủng loài.