Cần xây dựng Chương trình quốc gia về sức khỏe môi trường

Ngày 05/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường) phối hợp với Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo ”Chương trình mục tiêu quốc gia về sức khỏe môi trường đến năm 2015”.

Tại hội thảo, ông Phùng Văn Vui, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường nêu rõ: Bên cạnh những thành tựu lớn lao về phát triển kinh tế – xã hội, Việt Nam hiện đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, đe dọa tính bền vững của tiến trình phát triển; đang bắt đầu phải trả giá về sự chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề sức khỏe môi trường trong phát triển kinh tế.

Ngày càng xuất hiện nhiều “điểm nóng” về môi trường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong khi đó, việc triển khai các hoạt động mang tính gắn kết giữa bảo vệ môi trường với đảm bảo sức khỏe cho người dân, nhằm kiểm soát và phòng tránh rủi ro từ môi trường vẫn còn những bất cập, hạn chế.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh chóng, Việt Nam sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức về sức khỏe môi trường, như ô nhiễm môi trường gia tăng; hệ thống dịch vụ vệ sinh môi trường bất cập, chưa theo kịp xu thế đô thị hóa; các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn hóa chất, dịch bệnh, an toàn lao động, an toàn giao thông…

Do đó, một trong những giải pháp ưu tiên cần thực hiện ngay là xây dựng một Chương trình mục tiêu quốc gia về sức khỏe môi trường, nhằm đảm bảo cho mọi người dân được sống trong môi trường trong lành, có lợi cho sức khỏe, đồng thời ngăn chặn và giảm thiểu tác hại từ các yếu tố môi trường lên sức khỏe cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội đất nước và phù hợp xu thế hội nhập quốc tế.