Biến đổi khí hậu làm mở rộng vành đai nhiệt đới

Một cuộc nghiên cứu mới về khí hậu cho thấy trong 25 năm qua vành đai nhiệt đới của Trái đất đã mở rộng thêm vài trăm km về phía hai cực của trái đất, khiến cho các khu vực cận nhiệt đới càng trở nên khô hạn.

Bằng cách sử dụng bốn phương pháp đánh giá khí tượng khác nhau, các nhóm nghiên cứu độc lập đã phát hiện thấy từ năm 1979, vành đai áp thấp nhiệt đới đã tăng từ 2 đến 4,8 vĩ độ. Kết quả là vành đai nhiệt đới mở rộng về phía cực Nam và Bắc tổng cộng từ 225 đến 530 km.

Phương pháp chính xác định vành đai nhiệt đới là theo dõi các dòng gió xoáy đánh dấu rìa của vùng nhiệt đới. Các nhà khí tượng nhận thấy các dòng gió xoáy nhiễu loạn nhiệt đới đang hoạt động trên diện rộng hơn so với hai thập niên trước, chứng tỏ vành đai nhiệt đới đã mở rộng.

Ngoài ra, các nhà khí tượng còn xác định sự mở rộng của vành đai nhiệt đới thông qua việc đánh giá lượng ozone trong khí quyển, độ sâu của tầng đối lưu, và mức độ khí hậu khô hạn tại những vùng cận nhiệt đới.

Các nhà khí tượng từ lâu đã dự đoán do tác động của của sự biến đổi khí hậu mà con người gây ra, vành đai nhiệt đới có xu hướng mở rộng cho tới cuối thế kỷ 21, song đã phải bất ngờ trước mức độ mở rộng hơn so với dự kiến của họ.