Chim Xít

ThienNhien.Net – Chim Xít có tên khoa học là Porphyrio porphyrio Linnaeus, chủ yếu phân bố tại nam Á và châu Úc. Chúng có màu lông sặc sỡ, có mồng đỏ và sống ở vùng đầm lầy, chúng có bàn chân với những ngón dài quá khổ để có thể dễ dàng bước đi trên những lá cây thủy sinh (sen, súng…). Chúng ăn côn trùng, cá nhỏ, tôm tép… và đặc biệt là các loại hạt, củ…

Chim Trích