Công bố chi tiết bản đồ biến thể gien người

Ngày 17/10, tạp chí khoa học Tự nhiên (Anh) cho biết một tập thể các nhà khoa học quốc tế vừa công bố bản đồ biến thể gien người. Bản đồ này được đánh giá là chi tiết và hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay.

Đây là bước tiến quan trọng giúp làm sáng tỏ những yếu tố di truyền gây bệnh và những bí ẩn về sự tiến hoá của loài người. Bản đồ biến thể gien người (HapMap) là công trình nghiên cứu của một tập thể các nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới.


Bản đồ giải mã gien người đầu tiên được công bố năm 2005. Tuy nhiên, khi đó chỉ phát hiện khoảng 1 triệu biến thể đơn lẻ của mã di truyền, thường được gọi là hình thái nucleotide đơn lẻ (SNP).


Trong khi đó, bản đồ biến thể gien “thế hệ thứ hai” này đã được bổ sung hơn 3,1 triệu SNP. Nó giúp làm rõ sự khác biệt trong bộ gien di truyền của 270 người, là đối tượng nghiên cứu thuộc các nước Nigiêria, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.