Nhân giống thành công loài trai cho ngọc đen

Kỹ sư Lê Thị Ngọc Hoá, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III, đã nghiên cứu sản xuất thành công khoảng 3.700 con giống bàn mai đen, một loài trai cho ngọc đen có giá trị kinh tế cao.

Đề tài khoa học này được thực hiện trong hai năm nhằm cung cấp con giống bàn mai đen cho ngư dân nuôi khai thác lấy ngọc. Thành công của đề tài đã mở ra triển vọng cho nghề nuôi ngọc trai đen Khánh Hoà.

Ngọc đen rất cao giá vì hiếm gặp. Trên thị trường, giá một viên ngọc trai đen đường kính từ 10-12cm là trên 1.000 USD.