Thành lập Chương trình Quốc gia về xử lý cơ sở gây ô nhiễm

"Dự thảo Chương trình mục tiêu Quốc gia về hỗ trợ, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường do Cục Bảo vệ môi trường soạn thảo đang trong quá trình lấy ý kiến các Bộ ngành, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 tới", TS. Trần Hồng Hà – Cục trưởng Cục BVMT cho biết.

Việc thành lập Chương trình mục tiêu Quốc gia về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường (theo Quyết định 64) nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thực hiện các dự án. Chương trình sẽ huy động các nguồn vốn từ ngân sách, từ xã hội và các tổ chức quốc tế. Dự thảo Chương trình cũng đề nghị cho phép mở rộng đối tượng được áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư trên toàn quốc.

Theo đó, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải di chuyển địa điểm, mặt bằng sản xuất sẽ được hưởng các chế độ như giảm 50% tiền sử dụng đất hoặc miễn tiền thuê đất 3 – 6 năm; được hưởng ưu đãi về giá thuê đất với mức giá thấp nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường triển khai áp dụng hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các dự án thuộc Quyết định 64.

Hiện nay, một trong những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ cơ sở di dời do ô nhiễm môi trường là cơ chế tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Bảo vệ môi trường. Cụ thể, các dự án đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường mới chỉ được ưu đãi về lãi suất, chưa được ưu đãi về thủ tục vay vốn. Trong khi đó, việc xét duyệt cho vay ưu đãi phải tuân thủ theo nguyên tắc bảo toàn vốn, các dự án phải đảm bảo các điều kiện về tiền vay, vì thế đến nay mới chỉ 5/13 dự án thuộc Quyết định 64 được vay vốn. Một phần do vốn điều lệ ít nên Quỹ buộc phải lựa chọn những dự án có đầy đủ điều kiện và số vốn đầu tư mới quyết định cho vay.

Nếu Chương trình mục tiêu Quốc gia về hỗ trợ, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được thành lập thì trong tương lai các dự án thuộc Quyết định 64 sẽ được tiếp nhận mô hình công nghệ xử lý chất thải, nước thải thông qua Chương trình về việc tăng cường cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường.