Khống chế thành công dịch heo "tai xanh" trên toàn quốc

Ngày 16/09, Cục Thú y cho biết: 21 ngày qua trên toàn quốc không phát sinh thêm ổ bệnh "tai xanh" trên đàn lợn mới. Sau một thời gian bùng phát và gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi trong nước, bệnh dịch này đã bị khống chế trên địa bàn cả nước.

Trước đó, Việt Nam cũng đã khống chế thành công dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc.

Hiện tại, dịch cúm gia cầm đã cơ bản được khống chế khi cả nước chỉ còn 1 xã thuộc tỉnh Trà Vinh có dịch chưa qua 21 ngày.