Bảo vệ môi trường vườn thú Hà Nội

KS Lê Sỹ Thục và các cộng sự ở Vườn thú Hà Nội đã đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí đất nền chuồng nuôi động vật và xử lý chất thải hữu cơ. Kết quả điều tra cho thấy lượng thức ăn thực vật thừa chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu thu được từ thức ăn thừa của voi, hươu, nai (56%), động vật chiếm 44%…

KS Lê Sỹ Thục cùng các cộng sự đã áp dụng một số biện pháp khử trùng góp phần tăng hiệu quả phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1 cho các loài động vật. Ðối với chuồng chim trĩ, hươu, nai, dùng biện  pháp phun sương có trộn lẫn cloramin T,  ba ngày/lần kết hợp với thường xuyên cọ rửa nền chuồng. Ðối với chuồng nhốt cầy vằn phun sương có trộn chất Maz-zal ba ngày/lần, thường xuyên cọ rửa nền chuồng.  


Cán bộ kỹ thuật tham gia nghiên cứu đã thực hiện xử lý chất thải hữu cơ bằng phương pháp ủ hiếm khí có bổ sung chế phẩm vi sinh đã tạo phân bón cho cây hoa ở vườn thú, giảm đáng kể kinh phí dùng để mua phân bón.