Sản xuất xi măng từ nhiên liệu trấu thóc và vỏ lạc

Được triển khai từ năm 2002 trong khuôn khổ Cơ chế phát triển sạch của Nghị định thư Kyôtô, nhà máy xi măng Cementos Artiga là doanh nghiệp đi đầu Urugoay trong việc phát triển kinh doanh với cam kết bảo vệ môi trường thông qua hình thức sử dụng trấu thóc làm nhiên liệu sản xuất.

Với vốn đầu tư của Tây Ban Nha, nhà máy nằm tại thành phố Minas này sử dụng 23% nhiên liệu của mình là trấu thóc, một phế thải nông nghiệp rất dồi dào tại Urugoay.
Việc sử dụng nhiên liệu trấu thóc giúp giảm 10.000 tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm, góp phần hữu hiệu bảo vệ môi trường.
Cũng nhằm mục đích trên, chủ đầu tư Cementos Artiga và các nhà máy Molins và Valderrivas- đều của Tây Ban Nha- sẽ triển khai tại Áchentina dự án sản xuất xi măng với nhiên liệu là vỏ lạc để tận dụng nguồn phế thải cũng rất phong phú này.