Sự can thiệp của luật sư trong những cuộc thương lượng giữa các quốc gia về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thông thường, các luật sư mang lại ấn tượng xấu, họ thường bị tưởng tượng như những kẻ chuyên xúi giục mọi người kiện cáo và hưởng lợi trên nỗi đau khổ của người khác. Tuy nhiên, có một bộ phận các luật sư hiện lại đang cố gắng ngăn chặn bớt sự biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học theo cách của họ.
Trong một hội nghị Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Đa dạng sinh học diễn ra từ 2/7/2007 đến ngày 6/7/2007  tại Pari (Pháp), các luật sư làm việc cho Quỹ Luật Môi trường và Phát triển Quốc tế (FIELD), một nhánh độc lập của Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển, đang ra sức giúp đỡ các nước nghèo nhất trên thế giới dùng luật quốc tế để thúc đẩy công lý môi trường tại các cuộc thương lượng.
“Một trong những mục tiêu chính của hội nghị là đề xuất sáng kiến cải thiện những mối liên hệ thường bị hiểu nhầm giữa đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”, luật sư Linda Siegele của FIELD nói.
Các luật sư đã tổng kết ngắn gọn những vấn đề của hội nghị và gửi tới đại biểu của các nước ở quần đảo Thái Bình Dương. Trong những cuộc thương lượng ở Pari, họ sẽ có thêm những hỗ trợ thực tế và tư vấn cho các đại biểu về mặt thủ tục cũng như các vấn đề nguyên tắc của luật và chính sách quốc tế. 
Ana Tiraa, nhân viên Đa dạng sinh học đảo tại Văn phòng Chương trình Môi trường Khu vực Thái Bình Dương đánh giá cao công việc tuyệt vời mà FIELD đang làm và bày tỏ sự cảm ơn về những cố gắng của họ. 
FIELD được thành lập để giúp đỡ các quốc gia và cộng đồng gặp khó khăn trên thế giới sử dụng luật quốc tế để giành được công lý môi trường. Bằng việc hỗ trợ các đại biểu quần đảo Thái Bình Dương tại hội nghị về Công ước Đa dạng sinh học tới đây ở Pari, FIELD hướng đến việc tạo ra sân chơi bình đẳng hơn cho những quốc gia nhạy cảm nhất với vấn đề suy thoái môi trường này. Họ thấy rằng các nước và vùng đảo nhỏ đang phát triển gặp bất lợi trong các cuộc thương lượng khi họ ngày càng thiếu nhiều kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết, trong lúc tiếng nói của họ cần phải được lắng nghe khi mà sự dâng lên của mực nước biển và các tác động khác của biến đổi khí hậu đang trực tiếp tác động đến những quốc gia này. 
Bên cạnh đa dạng sinh học và các nguồn tài nguyên biển, thay đổi khí hậu và năng lượng, FIELD còn có những hoạt động nghiên cứu, xây dựng năng lực, xuất bản, tư vấn và bào chữa về mặt luật pháp trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và phát triển bền vững. “Mục tiêu của FIELD là thúc đẩy một hệ thống luật quốc tế bình đẳng, hiệu quả và tiếp cận được nhằm bảo về môi trường toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững”, ông M.J Mace, quyền giám đốc của FIELD phát biểu.