Sẽ có nghị định mới về xử lý nước thải công nghiệp giấy

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo Nghị định về nước thải công nghiệp giấy đang được hoàn thiện. Nghị định lần này sẽ cónhững chỉ tiêu khắt khe để đảm bảo xử lý nước thải theo đúng Luật Bảo vệ Môi trường.

Theo tinh thần dự thảo, chính quyền cơ sở phải có những chế tài kiên quyết yêu cầu những cơ sở sản xuất giấy gây ô nhiễm môi trường nặng đảm bảo xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc yêu cầu ngừng sản xuất.

Những doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng đầu tư hệ thống xử lý nước thải cần được quy hoạch vào các khu công nghiệp để tập trung xử lý nước thải (như tỉnh Bắc Ninh đã làm).

Được biết, sản lượng của toàn ngành giấy trong 6 tháng qua đạt 561.800 tấn, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khá nhiều công ty đang tiếp tục lập dự án sản xuất giấy và bột giấy. Các chuyên gia môi trường khuyến cáo, các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước cần sớm hợp lực để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị; nâng quy mô sản xuất; đồng thời tăng cường thu gom giấy phế liệu để tái chế.

Hiện nay ngành sản xuất giấy của Việt Nam là một trong những lĩnh vực sử dụng nhiều nước và gây ô nhiễm nhất trong quá trình phát triển. Trong khi tại các nước phát triển, để sản xuất 1 tấn giấy, các nhà máy chỉ sử dụng từ 7 đến 15m3 nước thì ở Việt Nam đa số nhà máy phải sử dụng tới 30 đến 100m3/tấn, do thiết bị, công nghệ còn lạc hậu…

Cần nói thêm là ở Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang sản xuất tới 75% sản lượng giấy, đồng nghĩa với việc nguồn nước đang bị sử dụng lãng phí, còn môi trường đang phải gánh chịu một lượng nước thải nguy hại rất lớn chưa qua xử lý.