Dầu loang ở biển Cà Mau

Cục Bảo vệ môi trường cho biết, tình trạng dầu loang trên biển Cà Mau đã và đang trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và môi trường.

Hiện nay, 8 xã, thị trấn ven biển thuộc các huyện Trần Văn Thời, Phú Tân, U Minh đều có dầu loang.
Chính quyền địa phương đã vận động nhân dân thu gom trên 22 tấn dầu loang – loại dầu đã đông cứng, đặc quánh, ngả màu đen.
Có người dân trong khu vực đã thu gom được tới trên 30 kg dầu loang mỗi ngày. Tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ từ ngân sách 3.000 đồng cho mỗi ký dầu thu gom được.Việc thiêu hủy số dầu loang khá lớn thu gom được (đang được lưu giữ tại các xã) đang được cơ quan chuyên môn cân nhắc để tránh gây ô nhiễm môi trường