Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn nhất trí cơ bản các nội dung trong báo cáo kết quả 3 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Bộ Tài nguyên – Môi trường cùng một số bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP… tăng cường chỉ đạo các cơ sở gây ô nhiễm môi trường triển khai, thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả hơn kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được Thủ tướng phê duyệt.
 
Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan, trong quý III/2007 dự thảo chỉ thị của Thủ tướng về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đồng thời lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích để báo cáo Thủ tướng.