Sông Trường Giang đang bị ô nhiễm nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Theo một báo cáo công bố tại diễn đàn về sông Trường Giang, tổ chức vào tháng 04/2007 tại Changsha (thủ phủ tỉnh Hồ Nam), Trung Quốc, con sông này hiện đang bị đe doạ bởi các thảm họa thiên nhiên tiềm ẩn như lũ lụt, suy giảm chất lượng nước và đa dạng sinh học do sự phát triển kinh tế nhanh chóng và ô nhiễm công nghiệp.

Sông Trường Giang là một trong những con sông quan trọng nhất về môi trường và kinh tế của đất nước Trung Quốc nói riêng và khu vực châu Á nói chung. Bản Báo cáo về Phát triển và Bảo tồn sông Trường Giang do các chuyên gia của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên thế giới (WWF), Học viện Khoa học Trung Quốc và Ban Thư ký Diễn đàn Trường Giang biên soạn là nghiên cứu toàn diện về thực trạng sông Trường Giang hiện nay. Theo bản báo cáo này, sông Trường Giang đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do sự phát triển kinh tế của các khu vực hai bên bờ và các vùng lưu vực sông.

Đặc biệt, bản báo cáo kêu gọi kết nối Trường Giang và các hồ ở trung và hạ lưu sông, trong đó có hồ Dongting – hồ lớn thứ hai Trung Quốc và là một phần quan trọng thuộc lưu vực sông Trường Giang – như một bước quyết định trong việc cải tạo và bảo vệ hệ sinh thái con sông. Có đề nghị cho rằng cần cải cách việc quản lý tại địa phương chịu trách nhiệm về sự phát triển của con sông để giảm các tác động tiêu cực. Qúa trình cải cách đó cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, gồm các cơ quan chính quyền trung ương, địa phương và cộng đồng dân cư sống dọc theo con sông cũng như các doanh nghiệp và các chuyên gia khác.

James Leape, Tổng Giám đốc WWF quốc tế cho biết: “Điều quan trọng là phải kết hợp giữa quản lý và phát triển lưu vực sông để vừa tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội lớn nhất, vừa bảo tồn hệ sinh thái nước ngọt, các loài động thực vật và các dịch vụ mà nó cung cấp”.