½ thế giới chim nước biến mất

Gần ½ chim nước trên thế giới đã biến mất, đa phần do sự phát triển kinh tế nhanh chóng và tác động của thay đổi khí hậu.

Đây là kết quả của một cuộc khảo sát được tiến hành tháng 01/2007. Cuộc khảo sát – được thực hiện ở 100 quốc gia – phát hiện 44% trong số 900 loài chim nước trên toàn cầu đã suy giảm số lượng trong 5 năm qua, chỉ có 34% loài vẫn ổn định và 17% có tăng số lượng. Trong số các loài chim bị suy giảm, có chim choi choi, cò, cò mỏ giày…

Tình trạng suy giảm này diễn ra tồi tệ nhất ở châu Á, với 62% số chim nước suy giảm hoặc tuyệt chủng. Kế đến là châu Phi: 48%, châu Đại Dương: 45%, Nam Mỹ: 42%, châu Âu: 41% và Bắc Mỹ: 37%.

Theo Simon Delany, một quan chức bảo tồn chim nước của tổ chức Wetlands International có trụ sở tại Hà Lan, nguyên nhân của tình trạng suy giảm này là do sự biến mất của những khu vực đầm lầy, sự phát triển nông nghiệp, kinh tế tàn phá môi trường, nhiệt độ gia tăng.