Giống cây trồng chuyển gen vào 2020

Ngành công nghiệp sinh học Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ sản xuất được một số giống cây trồng chuyển gen và các sản phẩm enzim, axít amin, vaccine thế hệ mới, kháng sinh, nguyên liệu thuốc và sinh phẩm.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học Việt Nam đến năm 2020, dự kiến sẽ được Bộ Công nghiệp hoàn thiện vào cuối tháng 5 tới, Việt Nam cũng sẽ xây dựng một số trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học đạt tiêu chuẩn ASEAN và quốc tế.

Trước mắt, đến 2010 ngành công nghiệp sinh học sẽ sản xuất một số sản phẩm sinh học và đầu tư phát triển 10 loại vaccine cho người.

Để tăng cường tiềm lực cho ngành công nghệ sinh học, Việt Nam sẽ đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hai khu công nghệ cao về công nghệ sinh học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều trung tâm nghiên cứu khác.