Ếch cây

Hai chú ếch cây xanh đang “nghỉ ngơi” trong một bông hoa hồng. Họ Ếch cây <i>(Rhacophoridae)</i> gồm hàng nghìn loài, phân bố chủ yếu trong các khu rừng nhiệt đới ở châu Á và châu Phi. Các loài thuộc họ này rất khác nhau về kích thước, chiều dài trung bình từ 1,5 tới 12 cm. Phần lớn thời gian chúng sống ở trên cây, thậm chí ngay cả khi đẻ trứng trong mùa sinh sản.

ếch cây