Sản xuất nhiên liệu sinh học từ mỡ động vật

Tập đoàn dầu khí ConocoPhillips và Hãng thực phẩm Tyson vừa công bố một dự án sản xuất nhiên liệu sinh học từ mỡ động vật.

Với dự án này, các thực phẩm thường xuất hiện trên bàn ăn của các gia đình Mỹ như thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm sẽ được tận dụng một phần để tạo ra nhiên liệu mới gọi là dầu điêden tái tạo.

Nhiên liệu mới này sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Mỹ và làm giảm bớt những lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu