Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Phê duyệt dự án sửa chữa khẩn cấp 4 hồ chứa nước ở Bình Định

Bộ NNPTNT đã phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa khẩn cấp 4 hồ chứa nước đã bị xuống cấp nặng nề ở Bình Định. Dự án này có tổng vốn đầu tư 48,942 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương đầu tư 47,661 tỉ đồng, phần do tỉnh đối ứng là 1,28 tỉ đồng.

Các hồ chứa nước được sửa chữa gồm: Thạch Khê, Hóc Tài (huyện Hoài Ân); Tây Dâu, Trung Sơn (huyện Phù Mỹ). Việc sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, cung cấp nước tưới cho 750 ha đất canh tác của 2 huyện kể trên. Hiện nay, ngành NNPTNT tỉnh đang khẩn trương thiết kế cơ sở và lập dự toán bản vẽ thi công, để các công trình có thể khởi công xây dựng, sửa chữa vào giữa năm nay.