Tắc kè

Tắc kè (Gekko gekko) thuộc họ Tắc kè (Gekkonidae) dài khoảng 20cm (kể cả đuôi), thân phủ vảy rất nhỏ hình nốt sần. Lưỡi rộng, ngắn. Ngón chân có màng da mỏng làm thành giác bám. Mắt có con ngươi có thể mở rộng trong bóng tối. Đẻ 2 lứa mỗi năm, với 2 trứng/lứa. Sống trong hốc cây, ăn sâu bọ. Tại Việt Nam, có từ miền trung du tới miền núi, nhiều nhất ở Nam Trung bộ.

Tắc kè