Cây ngân hạnh 1.400 tuổi “nhuộm vàng” cả góc sân

ThienNhien.Net – Theo truyền thuyết, cây ngân hạnh này đã có tuổi thọ 1.400 năm tuổi, được đích thân Hoàng đế Thái Tông nhà Đường (618-907) trồng trong sân chùa Quan Âm của thành phố Tây An.

Chắc chắn rằng, bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng lá vàng của cây ngân hạnh phủ kín sân chùa Quan Âm ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc phải cảm thấy sự kỳ thú của thiên nhiên (Nguồn: CCTVNews)
Chắc chắn rằng, bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng lá vàng của cây ngân hạnh phủ kín sân chùa Quan Âm ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc phải cảm thấy sự kỳ thú của thiên nhiên (Nguồn: CCTVNews)
Theo truyền thuyết, cây ngân hạnh này đã có tuổi thọ 1.400 năm tuổi, được đích thân Hoàng đế Thái Tông nhà Đường (618-907) trồng trong sân chùa Quan Âm của thành phố Tây An (Nguồn: CCTVNews)
Theo truyền thuyết, cây ngân hạnh này đã có tuổi thọ 1.400 năm tuổi, được đích thân Hoàng đế Thái Tông nhà Đường (618-907) trồng trong sân chùa Quan Âm của thành phố Tây An (Nguồn: CCTVNews)
(Nguồn: CCTVNews)
(Nguồn: CCTVNews)
Nguồn: