Các cơ sở chuyển giao động vật hoang dã sau khi tịch thu

ThienNhien.Net – Chuyển giao ĐVHD cho các trung tâm cứu hộ, vườn thú vẫn được coi là lựa chọn hàng đầu sau khi thu giữ ĐVHD. Đây là một biện pháp vừa góp phần đảm bảo an toàn cho ĐVHD, vừa tránh xảy ra những rủi ro xuất phát từ dịch bệnh.

Dưới đây là danh sách một số cơ sở tiếp nhận ĐVHD sau khi tịch thu (có kèm theo tên các loài có thể tiếp nhận)

Khu vực phía Bắc

1.Trung tâm Cứu hộ Sóc Sơn (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Sóc Sơn, TP. Hà Nội)
Những loài được tiếp nhận: Tất cả các loài
Trọng tâm bảo tồn: Gây nuôi
Địa bàn tiếp nhận: Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Người liên hệ: Ông Ngô Bá Oanh (Giám đốc) – ĐT: 04.8853071 – Di động: 0982558120
Ông Nguyễn Văn Khai (Phó Giám đốc) – ĐT: 04.8850294 – Di động: 0913025940

2.Vườn thú Hà Nội (TP. Hà Nội)
Những loài được tiếp nhận: Tất cả
Trọng tâm bảo tồn: Gây nuôi
Địa bàn tiếp nhận: Các tỉnh phía Bắc
Người liên hệ: Ông Đặng Gia Tùng (Phó Giám đốc) ĐT: 04.7660707 – Di động: 0913238366

3.Trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp (EPRC) – (Vườn quốc gia Cúc Phương, Tỉnh Ninh Bình)
Các loài được tiếp nhận: Voọc, vượn, cu li
Trọng tâm bảo tồn: Cứu hộ lâu dài và gây nuôi bảo tồn, tiến hành thả thử nghiệm một số loài
Địa bàn tiếp nhận: Trên toàn quốc
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Điều phối viên) – ĐT: 030.848002 – Di động: 0986898608

4.Trung tâm bảo tồn rùa (TCC) – (Vườn quốc gia Cúc Phương, Tỉnh Ninh Bình)
Các loài được tiếp nhận: Tất cả các loài rùa cạn và rùa nước ngọt
Trọng tâm bảo tồn: Cứu hộ và gây nuôi sinh sản. Di chuyển, thả về tự nhiên, và phát triển chương trình tiên phong đối với một số loài.
Địa bàn tiếp nhận: Trên toàn quốc
Người liên hệ: Ông Bùi Đăng Phong (Giám đốc Trung tâm) – ĐT: 030.848090 – Di động: 0988424073

5.Chương trình bảo tồn thú ăn thịt loại nhỏ (SCP) – (Vườn quốc gia Cúc Phương, Tỉnh Ninh Bình)
Các loài được tiếp nhận: Cầy vằn, cầy mực, cầy gấm, báo gấm, một số loài mèo nhỏ, rái cá, và một số thú ăn thịt loại nhỏ ngoại trừ các loài thông thường
Trọng tâm bảo tồn: Cứu hộ
Địa bàn tiếp nhận: Trên toàn quốc
Người liên hệ: Ông Trần Quang Phương (Điều phối viên) – ĐT: 030.848053 – Di động: 0988643539

6.Chương trình bảo tồn Tê-tê Châu Á – (Vườn quốc gia Cúc Phương, Tỉnh Ninh Bình)
Các loài được tiếp nhận: Tê tê (Tê tê Java, Tê tê vàng)
Trọng tâm bảo tồn: Cứu hộ
Địa bàn tiếp nhận: Trên toàn quốc
Người liên hệ: Anh Nguyễn Văn Thái (Điều phối viên) – Điện thoại: 030.848053

Khu vực miền Trung

1.Trung tâm cứu hộ Pù Mát (Vườn quốc gia Pù Mát, Tỉnh Nghệ An)
Những loài được tiếp nhận: Tất cả các loài
Trọng tâm bảo tồn: Tạm giữ trước khi thả về rừng
Địa bàn tiếp nhận: Tỉnh Nghệ An
Người liên hệ: Ông Đặng Văn Liêu (Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế) – ĐT: 0383.873034 – Di động: 0912591375

2.Trung tâm cứu hộ Phong Nha (Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Tỉnh Quảng Bình)
Các loài được tiếp nhận: Các loài linh trưởng, rùa, trăn và một số loài khác Trọng tâm bảo tồn: Gây nuôi trước khi thả và một số cứu hộ trong thời gian dài Địa bàn tiếp nhận Tỉnh Quảng Bình
Người liên hệ: Ông Đinh Huy Trí (Giám đốc Trung tâm) – ĐT: 052.675278 – Di động: 0983191335
Ông Trương Thanh Khai (Phó Giám đốc trung tâm) – ĐT: 052.675278 – Di động: 0982557383

Khu vực phía Nam

1.Trung tâm cứu hộ Củ Chi Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)
Những loài được tiếp nhận: Các loài bò sát, cầy, cu li
Trọng tâm bảo tồn: Kiểm dịch tạm thời trước cứu hộ hoặc trước khi thả
Địa bàn tiếp nhận: Các tỉnh phía Nam
Người liên hệ: Ông Nguyễn Chuông (Giám đốc Trung tâm) – ĐT: 08.7947045 – Di động: 0903697089

2.Trung tâm cứu hộ ĐVHD Cát Tiên (Vườn quốc gia Cát Tiên, Tỉnh Đồng Nai)
Các loài được tiếp nhận: Gấu, thú ăn thịt loại nhỏ, rắn, rùa, tê tê, các loài linh trưởng
Trọng tâm bảo tồn: Cứu hộ và tạm giữ trước khi thả
Địa bàn tiếp nhận: Đồng Nai và các tỉnh lân cận
Người liên hệ: Ông Lương Văn Hiến (Giám đốc Trung tâm) – ĐT: 0613.669273 (Ban quản lí vườn quốc gia Cát Tiên) – Di động: 0919043084

3.Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh)
Các loài được tiếp nhận: Tất cả
Trọng tâm bảo tồn: Gây nuôi
Địa bàn tiếp nhận: Các tỉnh phía Nam
Người liên hệ: Ông Phan Việt Lâm (Phó Giám đốc) – ĐT: 08.9101439 – Di động: 0903847316

Bạn cần sự trợ giúp liên quan đến lĩnh vực bảo vệ ĐVHD?

Hãy gọi ENV sẽ giúp bạn liên lạc với những chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn ĐVHD và sẵn sàng trợ giúp cũng như tư vấn bạn về các vụ tịch thu, chuyển giao và thả ĐVHD về môi trường tự nhiên. Mọi thông tin xin liên hệ: 04-775-5790 hoặc số điện thoại miễn phí 1- 800 -1522