Nước sạch vùng cao

Đây là một trong số rất nhiều hình ảnh về tình trạng người dân vùng cao khan hiếm nước sạch để dùng cho sinh hoạt. Mặc dù có rất nhiều dự án đầu tư, nhiều hình thức quản lý nước sạch, nhưng hiện nay, sự tồn tại của các công trình nước sạch chủ yếu vẫn dựa trên sự tự giác của người dân…