Đề xuất Hội nghị toàn cầu về thay đổi khí hậu

Ngày 16/01/07, một lãnh đạo cấp cao chương trình Thoả thuận khung về thay đổi khí hậu của Liên hợp quốc (UNFCCC) đã đề xuất triệu tập Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để lên kế hoạch hành động giải quyết vấn đề cắt giảm khí thải trong tương lai .

Thư ký điều hành UNFCCC, ông Yvo De Boer, cho rằng thay đổi khí hậu ảnh hưởng tới an ninh năng lượng, các vấn đề kinh tế và phát triển, do đó nó cần phải được xem như một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của chính phủ các quốc gia. Ông cũng đã trao đổi với Tổng thư ký LHQ,  Ban Ki-moon và nhận được sự đồng tình.
Theo nhận định của ông Boer, mặc dù các nước phát thải nhiều nhất đã có một số nỗ lực tích cực nhưng vấn đề thay đổi khí hậu đã tới mức trở thành gánh nặng cho các quốc gia đang phát triển do gây ra tình trạng hạn hán kéo dài và phá hủy nặng nề cơ sở hạ tầng của những nước này. Ông cho rằng trong kế hoạch tiếp theo Nghị định thư Kyoto của LHQ (sẽ hết hiệu lực vào năm 2012) cần xem xét đến quyền lợi của các quốc gia đang phát triển.