Năm 2006 Thái Nguyên đã xử lý 1.323 vụ vi phạm lâm luật

Năm 2006, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và xử lý 1.323 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 1.200m3 gỗ quy tròn các nhóm và 636 phương tiện các loại, thu nộp cho ngân sách 3 tỷ 628 triệu đồng.

So với năm 2005, số vụ vi phạm bị xử lý tăng 17%, lâm sản tịch thu tăng 18%, phương tiện tịch thu tăng 6%, thu nộp ngân sách Nhà nước tăng 12,5%. Số liệu trên phản ánh, việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trên địa bàn đã triệt để, từng bước lập lại trật tự trong công tác QLBVR và quản lý lâm sản.