3.500 tỷ đồng cho công tác BVMT năm 2007

Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên & Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, Việt Nam sẽ dành khoảng 3.500 tỷ đồng từ ngân sách cho công tác BVMT năm 2007. Kế hoạch hành động về BVMT sau khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ được xây dựng theo hướng xã hội hóa nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách và tăng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi trường. 

Hiện nay, ở nước ta còn nhiều doanh nghiệp chưa áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000, rơi chủ yếu vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Số liệu thống kê cho biết, trong số rất ít doanh nghiệp ở Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 14000 thì 2/3 là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 
Thứ trưởng nhận định, sự kiện Việt Nam gia nhập WTO sẽ tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà cung cấp dịch vụ môi trường trong nước và nước ngoài nên chất lượng các dịch vụ này sẽ được nâng cao.