MCD khai trương văn phòng dự án tại Nam Định

Ngày 18/12/2006, Trung tâm bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) kết hợp với Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định tổ chức khai trương Văn phòng Dự án MCD tại Nam Định. Văn phòng này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/12/2006. Mục đích chính của Văn phòng là thúc đẩy công tác bảo tồn tại vườn Quốc gia Xuân Thủy – vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Ông Nguyễn Anh Đài – PGĐ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định sẽ điều hành văn phòng mới.

Giám đốc MCD, bà Nguyễn Thu Huệ cho biết Văn phòng dự án tại địa phương sẽ thực hiện vai trò tăng cường hợp tác giữa MCD với cộng đồng địa phương và các cơ quan ban ngành liên quan tới môi trường, thuỷ sản và du lịch tại địa phương. “Khai trương văn phòng tại địa phương là bước đi quan trọng thể hiện tính bền vững của dự án và tạo điều kiện cho công tác tập huấn và phát triển kỹ năng, xây dựng chặt chẽ hơn các mối quan hệ và mạng lưới tại địa phương, đồng thời giao quyền và trách nhiệm cho đối tác địa phương để đảm bảo rằng công việc hiện tại vẫn sẽ được tiếp tục ngay cả khi dự án đã kết thúc.”

MCD là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng, hướng đến nhóm đối tượng chủ yếu là nhóm cư dân vùng bờ. Một số dự án MCD đã và đang tiến hành như “WE CAN” (Oxfam Novib – Hà Lan tài trợ),“Cộng đồng tham gia phát triển Du lịch Sinh thái xã Giao Xuân, vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ” (quỹ McKnight và Liên minh Châu Âu tài trợ).