Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn

ThienNhien.Net – Theo số liệu mới nhất, Việt Nam còn khoảng 6,5 triệu ha đất bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Chiều ngày 28/11, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ (NGOs), đã diễn ra hội thảo về khắc phục hậu quả bom mìn và vật liệu chưa nổ.

Để dọn sạch số bom mìn này Việt Nam cần 185.000 tỷ đồng. Trong thời gian qua đã có 33 tổ chức phi chính phủ quốc tế có hoạt động hỗ trợ nhân đạo liên quan đến công tác giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Lực lượng rà phá bom mìn đang thực hiện di chuyển một quả bom có khối lượng lớn nằm xâu trong lòng đất (Ảnh minh họa: VOV Online)
Lực lượng rà phá bom mìn đang thực hiện di chuyển một quả bom có khối lượng lớn nằm xâu trong lòng đất (Ảnh minh họa: VOV Online)

Tuy nhiên, cho đến nay các tổ chức này chủ yếu khai thác các chương trình, dự án liên quan đến mảng giáo dục nhận thức, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và các hoạt động liên quan khác, trong khi nguồn lực dành cho nhiệm vụ rà phá bom mìn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Tại hội thảo, các ý kiến đều tập trung vào việc tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, chính quyền các cấp trong công tác khắc phục bom mìn; việc phân bổ, sử dụng kinh phí hỗ trợ phải đảm bảo tính cấp thiết và nhu cầu của các địa phương; tăng cường kêu gọi, hợp tác hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác phối hợp, thiết lập các mối quan hệ; tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực sự hiểu biết của nhân dân về vấn đề này.