Phát hiện cá cóc sần tại vườn quốc gia Xuân Sơn

Các chuyên gia sinh học đã tìm thấy cá cóc sần tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Trong Sách đỏ Việt Nam, loài này được xếp vào dạng cần được bảo vệ ở mức nguy cấp.
Các chuyên gia sinh học đã tìm thấy cá cóc sần tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Trong Sách đỏ Việt Nam, loài này được xếp vào dạng cần được bảo vệ ở mức nguy cấp.
Trước đây, loài cá cóc sần, còn được gọi là loài ếch nhái có đuôi, đã được tìm thấy tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng sơn, vào năm 1940.
Tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Vườn quốc gia Xuân Sơn phối hợp và tạo điều kiện cho các nhà sinh học mở rộng địa bàn nghiên cứu để có phương án bảo vệ loài lưỡng cư này.