9 hành vi bị cấm trong phòng chống tác hại thuốc lá

Theo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, có 9 hành vi bị nghiêm cấm. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo luật định.