Mỏ sắt “lớn nhất Đông Nam Á” mắc nhiều sai phạm

Mỏ sắt “lớn nhất Đông Nam Á” mắc nhiều sai phạm

ThienNhien.Net – Trong quá trình khai thác, dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) có nhiều vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về khoáng sản. Các sai phạm cụ thể tại mỏ sắt Thạch Khê đã được liệt kê chi tiết tại Kết luận Thanh tra số 2403/KLTT-ĐCKS của Tổng cục Địa […]