Đến 2020: Thêm 41 khu bảo tồn thiên nhiên mới

Đến 2020: Thêm 41 khu bảo tồn thiên nhiên mới

ThienNhien.Net – Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và góp ý cho dự thảo quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nước”, do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên – Môi trường, tổ chức tại Hà Nội […]

1 3 4 5